Jdi na obsah Jdi na menu
 


navod na hru Call of Juarez

 


 

EPIZODA I.

Poté co spatříte úvodní animaci, z níž se dozvíte o údajně zakopaném juarezském zlatém pokladě, na nějž prý byla uvalena kletba, spusťte si novou hru, navolte obtížnost, můžete si nastavit i ovládací klávesy, což vám ovšem nedoporučuji, také video, rozměry a podobně, poté se vám představí postava jednoho z hlavních hrdinů hry, tedy Billyho a dozvíte se hodně o jeho doposavad prožitých událostech, včetně jeho velice neradostného dětství a neúspěšném pokusu o vlastní samostatnost. Jakmile se ocitnete v reále, vydejte se údolím dopředu, vaším prvním úkolem (všechny nadcházející úkoly můžete zjistit klávesou „O“) bude se dostat na farmu Tomase A Marisy. V prvém horním rohu se nachází kompas, ukazující vám směrem k nejbližšímu hledanému cíli, nejbližší cíl zjistíte kliknutím na klávesu „L“. Pokračujte tedy vpřed, přebroďte vodu, po chvíli další chůze před sebou spatříte dole hledanou farmu. Nemůžete se ale k ní dostat přímo, odbočte doprava a slézejte z kopce dolů opatrně křížem krážem, jinak se zabijete. Dojděte až k mezeře v plotě a pokuste se vstoupit dovnitř, ale Jones vás seřve a nepustí vás dál. Schovejte se tedy vlevo za veliký strom, odkud můžete nakukovat na obě strany pomocí kláves „Q“ a „E“, aniž byste byli sami spatřeni. Jakmile Jones odejde o kus dozadu, přibližujte se skrčeni a potichu (kurzor vpřed a levý Ctrl) zprava kolem vozu do křoví, kde sečkejte tak dlouho, než se Jones vrátí zpět na původní místo. Jakmile tam odejde, opět se tiše přibližujte zprava k domu a za ním se ukryjte vlevo za roh. Opět opatrně nakukujte za roh a až Jones odejde dopředu, seberte bednu (F) a přistavte si ji na vyznačené místo u zdi domu. Vyskočte si na ni (mezerník), teď přidržte klávesu pro pohyb vpřed a klikněte na mezerník, tak vylezete na střechu. Na střeše se nalézá bedna, otevřete ji (F) a vyberte z ní pistoli a několik zásobníků s náboji (na každý předmět F), teď už se tedy Jonese bát nemusíte. Seskákejte tudíž přes bednu dolů na zem, připravte si pistoli 1 nebo 2, nabijte ji (R) a vydejte se doprava k chatrné kolně, Jonese zastřelit nesmíte, není to nepřítel (mimochodem ve hře je zakázáno zabíjet civilisty, koně a střílet do jakýchkoliv mrtvol). Stoupněte si za sudy, nyní musíte rozstřelit dvě láhve, přibližte si je tedy (X) a pravým tlačítkem myši je rozstřelte, není to těžké. Vydejte se tedy ještě k druhé chatrné kolně, tam naleznete bednu, otevřete ji (F) a mezi knihami a listinami najdete i plakát, na kterém je hledaný zločinec Adrian Sikora, jeden z Bi-bee bratrů, adept na šibenici, tak jste nalezli první herní bonus. Vlevo od sudů je úzká pěšinka mezi ploty, vydejte se tudíž po ní do města, asi v půli cesty vás zezadu napadne vlk, jakmile uslyšíte jeho vytí, otočte se a rychle ho skolte dvěma ranami z pistole, dobijte si pistoli (to dělejte pokaždé po použití zbraně, nebudu už dále na tuto nutnost upozorňovat) a pokračujte po cestě vpřed. Hra se po chvíli uloží a vysvětlíte sami sobě, že se do města vracíte jen kvůli vaší matce, neboť jen ona je jediným člověkem, na kterém vám záleží. Kromě otčima nemůžete přijít na jméno Tim Powellovi, místnímu šerifovi, Glyse Forresterovi, majiteli Grand Saloonu a největšímu hajzlovi ze všech, kterým je bratr vašeho otčíma, tedy pokryteckému reverendu Rayovi. V reále pokračujte po cestě vpřed, dojdete na dřevěný most, pokuste se přes něj přejít, ale zastaví vás šerif a nařídí vám odevzdat zbraň (klikněte na 1, či 2 a poté na Backspace), jakmile je odevzdáte, můžete po mostě přejít na náměstí. Spatříte animaci, po ní druhou, v ní na vás z okna zavolá dívka jménem Suzy a pozve vás nahoru. Projděte tedy dveřmi do Saloonu, na konci vlevo vyběhněte nahoru po schodišti, nemáte ale peníze, takže majitel vás nepustí dál. Vraťte se tedy zpět dolů pod okno k Suzy, poradí vám, abyste se k ní dostali přes okno z boku budovy. Jděte tedy doleva, zatočte vpravo, nahoru do okna se ale nedostanete. Suzy vám poradí, abyste si sehnali lano, vraťte se tedy na náměstí, jděte ke koním a vpravo od nich seberte ze země bič0000007967_n01.jpg (174843 bytes) (obr.1). Poté se vraťte zpět pod boční okno, přes bedny si přeskákejte na tu nejvyšší na vozíku, na kolík nad oknem Suzy použijte bič (pravé tlačítko myši), vytáhněte se nahoru a přeskočte do okna. Ocitnete se v Suzyně pokoji, ta vám řekne, že se jde podívat ven, zda je všude čistý vzduch. Nyní tedy máte pouhých 60 sekund na to, abyste ukrytou zbraň našli a sebrali. V bedně vpravo ode dveří najdete další plakát desperáta jménem Lukasz Adzinski, i na něj je vypsána odměna, to je váš druhý bonus. Vlevo od postelí v jednom šuplíku stolku naleznete pistoli, seberte ji, je ale naneštěstí bez nábojů. Suzy se vrátí a než stačí dokončit s vámi orální sex, vpadne do pokoje Clyde a jeho poskok, v reále tedy rychle vyskočte oknem ven, neboť vám budou kulky z jejich koltů hvízdat kolem uší. Jakmile dopadnete na zem, opět spatříte Clyda na balkóně, odkud vyřvává všem přítomným, že pokud vás „dostanou“, mohou se zcela zdarma zúčastnit pohlavních radovánek se Suzy (což jak jistě uzná mužská část hráčů, je nabídka neodolatelná). Nyní na vás čeká velice těžký, nebezpečný a hodně problematický úkol. Musíte se nepozorovaně dostat do bezpečí, neboť ne nadarmo se říká, že „mnoho psů je jistá zajícova smrt“, což teď pro vás platí v plném rozsahu. Musíte se plížit, schovávat se a nakukováním zjišťovat, zdali je vzduch na chvíli čistý, neboť vaši po vás bažící nepřátelé nestojí na místě, ale procházejí se sem a tam, že jich je jako mnou zmíněných psů, na to vezměte klidně jed. Skrčte se a potichu se pližte pravou stranu dopředu, stále nakukujte a ve vhodné chvíle se prodírejte vpřed mezi bednami, vaším prvním cílem jsou bedny u protějšího domu. Tak se ocitnete u kupy beden, kolem budovy se pližte dopředu tak dlouho, dokud nebudete moci odbočit doprava, kde se úzkou uličkou dostanete za domy. Za nimi pokračujte dopředu až na konec k plotu, zde další uličkou mezi domy se propližte na druhý konec ulice. Pokračujte dál až za dům, hned na jejím konci odbočte k bednám doprava. Přeskákejte přes ně a jděte doprava k otevřenému oknu, kterým si proskočte dovnitř domu. Uvnitř jděte chodbou až na konec, odbočte vlevo a na konci si otevřete dveře, vedoucí na dvůr, schovejte se za zárubně a nakukujte, tak spatříte dva pistolníky, kteří se po chvíli budou vracet zpět. Tiše vyjděte ze dveří, odbočte doprava a dojděte až k plotu. Před ním je bedna, na kterou vyskočte a přeskočte plot, nyní se vydejte dovnitř stodoly, po chvíli se dveře za vámi samy zavřou. Všimněte si šikmo položené fošny, dole seberte bednu a po této fošně ji vyneste nahou až na její konec, na který ji položte. Před vámi u stěny je druhá bedna, seberte ji a položte ji na tu, co jste sem právě přinesli. Poté se rozběhněte po fošně zpět, odrazte se dříve než se fošna pod vaší váhou převáží a přeskočte si na lávku před vámi. Z ní přejděte na kratší vpravo a vylezte vlevo nahoru po žebříku. Pravou stranou přejděte po deskách až na konec, odkud si přeskočte k bedně, vylezte si na ni a z ní si vyskočte na rovnou střechu. Vlevo ve střeše je otvor, slezte přes něj po žebříku na půdu, z levé bedny (ta vedle ní vpravo je prázdná) vyházejte všechno harampádí a jako poslední najdete další plakát, vyzývající k dopadení Jakuba Klarowitze, na něj je vypsaná odměna již vyšší, zároveň jste tak získali další herní bonus. Vyskočte si zpět na žebřík a z něj se vytáhněte na střechu, po fošnách vlevo přejděte na vedlejší střechu, vydejte se až na její protější okraj, kde si stoupněte do rožku střechy vlevo. Nyní použijte váš bič na nejspodnější větev stromu před vámi, tak se zachytnete a po biči se spusťte dolů0000007967_n02.jpg (164150 bytes) (obr.2). Plížením pokračujte doprava kolem plotu, dvě odbočky vpravo ignorujte, potom se držte stále pravé strany a tak dojdete k plotu, kde leží na zemi veliká modrá bedna. Z malé bedny si na ni vyskočte, chovejte se tiše a vyčkejte až dva maníci odejdou doprava, potom přes plot přeskočte a ukryjte se v křoví, neboť manící se za chvíli vrátí. Poté co se znovu vydají naproti na druhou stranu, pližte se opatrně za nimi a jakmile oba odbočí doprava, vy odbočte doleva. Kolem zdi domku se ještě chvíli pližte dopředu, poté vezměte nohy na ramena a utíkejte dopředu po cestičce stále vpřed, tak se asi v půli cesty hra uloží. Popojděte vpřed, tak v animaci před vámi na můstku čtyři pistolníky, je nad Slunce jasné, že přes most dál neprojdete. Obejděte je tudíž skrčeni a tiše přes houští na kopci vpravo, pokračujte stále dopředu, tak dojdete k chatrči bláznivého Franka. Jakmile se k jeho chatrči přiblížíte, Frank vyjde ven, přivítá vás a poptá se vás po zlatě, poté poodejde. Pokuste se dveřmi vstoupit do chatrče, ale Frank se vrátí s puškou a bude vám vyhrožovat, že za každý váš další pokus vás bez milosti zastřelí. Pozorujte ho tedy z vrcholku kopce, bude něco spravovat na voze, jakmile se vydá doleva, plížením tiše sejděte k chatrči a dveřmi vstupte dovnitř. V místnosti naproti u zdi v pravém šuplíku skříňky naleznete plakát s hledaným zločincem Pawlem Marchewkou, ty odměny za dopadení desperátů a zločinců se nám pěkně zvyšují, že ano, nicméně máte další bonus do vaší sbírky. Ve vedlejší místnosti vlevo pod oknem je na bedně zásobník s municí, seberte ho, ale Frank se vrátí a bude vás chtít zastřelit, proskočte tudíž rychle ven oknem. Pokud byste ho chtěli zespodu v okně zastřelit, zjistíte, že to není váš nepřítel, takže ho odprásknout nelze, zřejmě po vás střílejí i přátelé :-). Vydejte se vpravo v podřepu a tiše dopředu kolem jeho chatrče, dojdete ne skalní stezku, po ní pokračujte vpřed, jakmile spatříte vpravo na druhé straně pokroucený strom, použijte na něj bič a přeneste se na něm na druhou stranu. Pokračujte doleva k farmě tak dlouho, dokud neuslyšíte zděšený výkřik, tak se hra uloží a ukončili jste první epizodu.

EPIZODA II.

Ocitnete se v kostele v roli reverenda Raye, vydejte se dopředu a na pultíku otevřete bibli (5), tak začnete bohoslužbu, přerušovanou výkřiky Clydeho. Po chvíli vašeho kázání vběhne protějšími dveřmi do kostela žena, která vyděšeně oznámí, že na farmě vašeho bratra Tomase, tedy Billyho otčíma, slyšela výkřiky a střelbu. Položte bibli (5), nyní máte 90 sekund na to, abyste doběhli na Tomasovu farmu. Vyběhněte z kostela a dejte se doprava, utíkejte dopředu soutěskou, na konci odbočte doleva na most, přeběhněte po něm na druhou stranu a pokračujte vpřed skalní úžlabinou, tak doběhnete na farmu, kde zjistíte, že Tomas a jeho žena Marisa jsou mrtvi, časový limit jste tedy zvládli. Před vámi spatříte Billyho, jste přesvědčeni o to, že je zavraždil on. Utíkejte tedy za ním do domku, máte 30 sekund na to, abyste zjistili, kudy utíká dál. Vykopněte tedy dveře (C) do kterých vešel, na druhé straně místnosti vykopněte další dveře (C), za nimi odhoďte zavazející skříň a další dveře otevřete (F), za nimi vlevo u plotu už spatříte Bylliho, který opět uteče. Utíkejte až na konec plotu, odbočte doleva a vpravo vběhněte do hořící kůlny. Vlevo z druhé strany od zdi vylezte po žebříku nahoru, přejděte na lávku a po druhém žebři vylezte až nahoru. Utíkejte dopředu, seberte vědro a oheň před vámi uhaste vodou z vědra (pravé tlačítko myši), poté proskočte otvorem před vámi ven na volné prostranství. Začne vám běžet nový časový limit, pronásledujte Billyho soutěskou, po chvíli se vám opět ukáže a zmizne doprava. Vy ale utíkejte stále dopředu, na konci před roklinou odbočte doprava téměř do protisměru a opět utíkejte dopředu. Po chvíli spatříte Billyho, jak utíká přes kládu, podběhněte ji a o kousek dá,l odhoďte horní balvan z kamenného zátarasu, přeskočte přes zbytek. Před sebou spatříte Billyho, jak přebíhá po mostě, utíkejte tudíž dopředu, před stromem odbočte doprava a za ním hned doleva, tak doběhnete k mostu, po kterém Billy přebíhá na druhou stranu, ale most za sebou zničí, takže v další honičce už pokračovat dál nemůžete. No co naplat, stejnou cestou, po které jste sem přiběhli se vracejte zpět k hořící farmě, u ní odbočte doleva, spatříte několik zlodějů, jak rabují farmu po mrtvých manželech Tomasových. Sejděte tudíž k ním dolů a řádně jim vynadáte, vaše slova však na ně neplatí. Připravte si tedy vaše pěsti (9)0000007967_n03.jpg (182068 bytes) (obr.3) a střídavě do raubířů postupně bušte pravým hákem (pravé tlačítko myši) a levým hákem (levé tlačítko myši), možno i střídat pravý a levý hák (střídavě klikat na levé a pravé tlačítko myši), to poslední jmenované platí na gaunery nejvíce, stačí několik perných a přesně umístěných ran na bradu a poroučejí se k zemi. Jakmile všechny tyto mrchožrouty po jednom zlikvidujete, ukončíte tuto část a hra se uloží.

EPIZODA III.

Ocitnete se v kostele, odložte bibli (5) a jděte dopředu, za modrými dveřmi vlevo je bedna, ze které vyberte vaše dávno už nepoužívané věci, tedy věci, vaše dva staré kolty. Vyjděte z kostela dveřmi ven, zastaví vás šerif Powell a bude chtít, abyste kolty odevzdali, do čehož se vám samozřejmě nechce. Hlouček pistolníků a horníků, stojících za šerifem s neskrývaným zaujetím pozoruje vaši rozmluvu se šerifem a očividně stojí při vás. To šerifa rozčílí, otočí se ke zmíněnému hloučku a vystřelí pro výstrahu do vzduchu. Poté, co se znovu otočí k vám, jeden z přihlížejících ho zákeřně zastřelí střelou do zad a ostatní se rozprchnout. Zdá se, že v městečku Hope vypukla vzpoura, čemuž musíte zabránit. Musíte tedy povstalce najít a postřílet, máte nyní dva kolty, takže s chutí do toho, zastřelte bez milosti každého, kdo má v rukou jakoukoliv zbraň. Jděte tedy doleva na náměstí, procházejte ulicí a napadne vás několik ostrých hochů, které samozřejmě bez milosti zlikvidujte, posbírejte mrtvým munici (to dělejte stále, nebudu už na to dále upozorňovat). Nyní uslyšíte zoufalý ženský výkřik, to se v rukou banditů ocitla v zajetí žena mrtvého šerifa, paní Powellová, vaším příštím úkolem je ji tudíž osvobodit. Popojděte kousek dopředu a odbočte do úzké uličky vlevo, zabočte doleva k bednám vlevo od kadibudky a přes ně přelezte přes plot. Vedle druhé kadibudky před vámi jsou bedny, tu malou žlutou si přistavte k těm velkým a po nich si vyskákejte nahoru. Přejděte doleva na střechu kadibudky, z ní na fošny a za nimi doleva po schodech nahoru, tak odbočte vpravo. Vykopněte dveře, v místnosti vpravo v bedně je další plakát s hledaným Pawelem Blaszczakem, poté vykopněte protější dveře a vstupte na balkón. Sejměte zločince dole pod vámi a vlevo na druhém balkóně, od zábradlí vlevo odstraňte všechno harampádí a zábradlí rozkopněte (C) a po deskách přejděte na druhý balkón. Rozkopněte další zábradlí, přejděte na šikmou střechu, budete vyzváni, abyste schovali zbraně do pouzder, učiňte tak (klávesy 1 a 2). Nyní jen malé vysvětlení, kdykoliv se vám na spodní straně obrazovky objeví vpravo dole ikonka zbraně, můžete používat zpomalený mód, takže klikněte na pravé tlačítko myši, tak se čas zpomalí a objeví se dva bílé zaměřovací kříže. Poté co se spojí v jeden červený, zaměřte ho na cíl a vystřelte, hned na druhý a znovu střílejte, toto lze používat až do úplné likvidace všech nepřátel0000007967_n04.jpg (153691 bytes) (obr.4). Proskočte vlevo oknem do místnosti a oba bandity zastřelte mnou popsaným způsobem dříve, než stačí tasit kolty, mohli by vám zastřelit paní Powellovou. Popojděte k osvobozené šerifově ženě, tedy k jeho vdově, promluví si s vámi a dá vám klíč od věznice v šerifově budově a dozvíte se od ní, že vzbouřenci chtějí osvobodit od tam vězně a získat tak další posily pro jejich nekalé záměry, čemuž samozřejmě musíte zabránit. Vyjděte oknem ven zpět na střechu, seskočte dolů a přímo naproti vám na konci vpravo v rožku je další kadibudka, vejděte do ní a seberte v ní plakát s hledaným Kacperem Michalskim. Vraťte se na zpět na ulici, odbočte doprava a mnou výše popsaným způsobem postřílejte několik dalších pistolníků. Utíkejte dopředu k budově označené nápisem SHERIFF. Bandité však dveře do budovy odpálí (tak nevím, na co vám paní Powellová dávala klíče od vchodu), takže nyní nejdříve postřílejte všechny bandity kolem budovy, kteří mají tento čin na svědomí, můžete si svoje staré kolty vyměnit za rychlopalné pistole. Poté vejděte dovnitř, postřílejte povstalce. Nyní za vámi bandité zablokovali dveře a budovu zapálili, vyběhněte tedy rychle nahoru po schodech a v místnosti vlevo na konci si vyskočte na žebřík, rychle po něm vylezte na střechu. Z ní po deskách přejděte do stodoly a opatrně si seskákejte až dolů. V jedné z beden naleznete další bonus, plakát se jménem Rafal Zerych. Teď se budete muset dostat zpět nahoru stejnou cestou, jakou před vámi utíkal Ray. Začněte na šikmé desce, další postup je stejný, jen musíte sbírat menší bedny, neboť nemáte tak silné paže, jako měl Ray. Zatižte desku menšími bednami a utíkejte po ní na druhou stranu, včas přeskočte na podlážku, z druhé přelezte na žebřík a z něj nahoru, přeskákejte si až k otvoru ve střeše, tentokrát však před sebou vidíte válcovitou vodní nádrž, od ní vede roura a na ní visí závaží, které odstřelte, tak se roura zřítí. Opatrně si na ni přeskočte, postřílejte pistolníky pod vámi, přejděte po rouře na dřevěnou podestu pod vodní nádrží a z ní přeskočte doleva na střechu. Naproti je otvor, kterým seskočte dolů do místnosti, hra se uloží. V místnosti nic zajímavého nenajdete, takže projděte ven modrými dveřmi, postřílejte bandity, jeden může být i za oknem mírně vpravo před vámi, poté seběhněte dolů po schodišti a zabočte doprava. Vpravo seberte lampu, před vámi se nachází bandita na voze. Lampu zaměřte na plachtu vozu, hoďte ji (levé tlačítko myši), tak začne vůz hořet a bandita se uškvaří na škvarek. Pokud plachta nechytne, střelte do rozlitého petroleje a výsledek bude stejný. Nyní se ale musíte kolem hořícího vozu dostat dál, všimněte si, že kolem vás je několik věder s vodou, seberte tedy jedno z nich a oheň uhaste (levé tlačítko myši). Jestliže oheň zcela neuhasíte, seberte další vědro a pokus zopakujte, tak vůz už snad uhasíte, pokud ne, věder s vodou kolem vás je dost. Po uhašení ohně projděte kolem vozu, z bedny seberte munici do brokovnice a o kousek dál projděte dveřmi vlevo. Postřílejte bandity, vlevo ze skříňky seberte vědro s vodou a jděte dopředu, za rohem vpravo uhaste oheň vodou z vědra. Poté co oheň uhasíte, přes bednu proskočte protějším oknem ven, odbočte doprava a hra se uloží. Z protější kadibudky se na vás vyřítí divoch se sekyrkou v ruce, skolte ho pomocí rychlostřelby (klávesa Y a levé tlačítko myši), vlevo ze střechy sundejte banditu, v kadibudce seberte munici a vlevo o ní opřenou brokovnici (3), odbočte do uličky vlevo zbavte se banditů libovolným způsobem (znáte jich už dost) na voze. Odbočte doprava a postřílejte všechny bandity, hra se opět uloží. Spatříte známou postavu Clydeho, který se přidal na stranu banditů a ze svého Salónu udělal Satanův chrám. Nejdříve z bezpečné vzdálenosti postřílejte všechny bandity na balkóně a na střeše, jakmile se jich zbavíte, z uličky vyjede vůz a vyběhnou další bastardi, které rovněž postřílejte. Poté rozstřelte sudy na voze, stojícím u Salónu, tak Salón zapálíte0000007967_n05.jpg (157417 bytes) (obr.5). Tak z něj po chvíli začnou vybíhat bandité, někteří již hořící, ti již zemřou sami, ty které oheň ještě nezachvátil, postřílejte z pistolí. Jako poslední vyběhne ze Salónu sám Clyde, kterému se podaří hořící šaty uhasit a vyzve vás na souboj. Počkejte si tudíž na signál k zahájení souboje, potom taste zbraň (pohybem myši dolů), pak si Clydeho zaměřte (pohybem myši nahoru) a můžete vystřelit. Snažte se do červeného zaměřovacího kříže dostat jeho hlavu, potom stačí jedna takováto přesná rána do hlavy a Clyde natáhne brka, opravdu není těžké ho zastřelit. Tak tady jste nyní jako reverend Ray skončili, epizoda skončila a hra se uloží.

EPIZODA IV.

Začínáte tedy v roli štvance Billyho, víte dobře, že ať již jste někoho zabili, či nikoho nezabili, jakmile však bude dopadeni, čeká vás šibenice. V Mexiku byste byli v bezpečí, ale cesta vede přes Juarez, ale tam se nemůžete ani ukázat. Vzpomenete si ale na to, že kolem starého dolu Blackriveru jezdí vlak, kdyby se vám podařilo do něj naskočit, dojeli byste do San Jose, kde bydlí Molly, jediný člověk na světě, kterému ještě můžete věřit. Vydejte se tudíž doprava a po úzké kamenné římse vlevo pokračujte vpřed. Před vámi uvidíte ujíždějící vlak, do kterého se chcete dostat, abyste unikli vaším pronásledovatelům. Držte se stále vpravo, tak dojdete ke stromu, pod kterým je dole malá skalní plošinka. Na větve stromu použijte bič (pravé tlačítko myši), zavěste se na něj, rozhoupejte se a seskočte na plošinku. Z ní potom přeskočte dopředu na planinu, vydejte se dopředu, dojdete k spadlému stromu. Použijte na něj bič, tak strom spadne a vytvoří jakýsi provizorní most, po kterém přejděte na druhou stranu. Odbočte doleva a po balvanech si vyskákejte výše na kamennou římsu doleva, po ní pokračujte dopředu, přeskočte malou proláklinu, popojděte vpřed a přeskočte druhou. Jděte dále dopředu, před vámi se objeví v dálce vchod do lomu, ale též veliká skupina nepřátel. Seskočte níž na skalní terasu, odbočte doleva, dojdete k malé propasti, zde nepoužívejte bič, ale rozběhněte se a přeskočte dolů na druhou stranu, pokračujte doleva. V nejužším místě si přeskočte na protější stranu, popojděte vpřed, přeskočte na balvan a z něj se vytáhněte nahoru. Zde odbočte doleva, vejděte do skalního tunelu, pokračujte vpřed, po chvíli se hra uloží. Jděte stále dopředu až k východu z tunelu, kde odbočte doprava. Nyní budete muset pokračovat vpřed pouze ve stínu, jinak budete spatřeni nepřáteli, neboť vás osvítí oheň. Je bouřka, takže i když budete ve stínu a zableskne se, opět vás nepřátelé spatří, takže využívejte křoviska k ukrývání, použít bič ovšem můžete, neboť jeho prásknutí zanikne ve zvucích hromu. Uvidíte před sebou prvního pistolníka, počkejte až odejde, ale bude stát o kousek dál vpravo ve výklenku. Další postup vpřed je velice obtížný a vyžaduje vaši plnou obezřetnost a soustředěnost, jakmile totiž budete spatřeni, upozorníte na sebe celý tábor banditů, končíte a začínáte znovu od posledního uložení. Tichým krokem se tedy vydejte dopředu levou stranou ve stínu kolem prvního bandity, sedícího u ohně před vchodem do jeskyně, pokračujte dál, narazíte na druhého banditu. Schovejte se v křoví a počkejte, až odejde doprava, pak tichým krokem pokračujte vpřed po kamenné stezce, na jejím konci spatříte vpravo dole pod sebou bandity, sedící u ohně. Seskočte doleva dolů vydejte se doprava ke zmíněnému ohni a schovejte se za skálu. Počkejte si, až dva bandité odejdou doleva okouknout krajinu a třetí poklimbávat u bedny. Obejděte dva bandity opatrně za jejich zády a pližte se potichu k tomu pospávajícímu, nesmíte ho vzbudit. Otevřete bednu před ním a seberte z ní plakát se jménem Adrian Ciszewski, poté pokračujte tiše za zády nic netušících banditů stále dopředu, odbočte doprava do skalního tunelu. Počkejte si, až se na jeho konci bandita otočí a odejede, odbočte doleva a stále se kryjte v křovinách. Dole vlevo pod vámi je další tábor banditů, sedících u ohně. Sejděte dolů, držte se levé strany a stále tichým krokem pokračujte vpřed, využívejte křovisek a tak celý tábor zleva obejdete. Dojdete k dalšímu táboru s koňmi, kteří vám zavazejí v další cestě, kryjte se v křovinách a vstupte do prvního stanu, zde jste v bezpečí. Před druhým stanem vlevo je bedna, ve vhodnou chvíli když zrovna bandita nekouká se k ní připlazte (můžete to zkusit i z druhé strany), v bedně naleznete další bonus, kterým je plakát se jménem Gregorz Switowski. Opět vyčkejte na správný okamžik a tiše přes křoviska vstupte do třetího stanu o kousek dál vlevo, projděte čtvrtým a jakmile bandita před vámi odejde, tiše se plazte ke koním. Stoupněte si ke koním zezadu a postupně je oba plácněte rukou přes zadek, tak se koně splaší a vyběhnou vpřed a bandité za nimi, takže nyní vám nic nebrání v tom, abyste pokračovali dál skalním tunelem vpravo0000007967_n06.jpg (123006 bytes) (obr.6). Projděte jím až na druhou stranu, tam sedí okolo ohně další bandité. Potichu odbočte doprava, sejděte dolů na skály a poté na břeh řeky. Jděte doprava a řeku přeplavte, druhou stranou obejděte celý prostor, tak se dostanete k mostu. Přejděte po něm, ale ten se pod vámi prolomí, spadnete do vody. Plavte doprava a držte se při stěně vlevo, ať se nezabijete o skály, na konci vaší plavby se hra uloží. Vylezte na břeh a po souši se vracejte druhou stranou zpět, držte se stále při pravé straně. Těsně před koncem, kudy už dál cesta nevede, je vpravo skalní plošina, vyskočte si na ní, z ní na druhou a vstupte do skalního tunelu. Projděte jím, držte se stále při pravé stěně, přeskákejte přes prolákliny, tak se dostanete až do míst, kde spatříte nad vámi stát banditu. Počkejte si chvíli, až odejde dozadu, potom se vytáhněte nahoru, popojděte vpřed a schovejte se v křoví. Zde vyčkejte, až se kolem vás vrátí zpět, pak tiše pokračujte dál, po chvíli se hra uloží. Pokračujte vpřed a bičem zabijte kobru, o kousek dál zastřelte dva vlky, těsně před protější skalní stěnou vylezte vlevo na skalní plošinu, z ní na další a vpravo přejděte po fošně dál. Před vámi je skalní stěna s mnoha skalními výstupky, plošinkami a balvany, po nich si přeskákejte až nahoru, opět zastřelte kobru. Pokračujte stále výš, zastřelte nebo bičem zabijte další kobru, odbočte doprava na skalní stezku, hra se uloží. Vyskákejte doleva přes další dva skalní výstupky, nyní spatříte před vámi dva bandity. Počkejte, až se rozejdou každý na jinou stranu, potom tiše následujte banditu jdoucího doprava, schovejte se v křoví. Zde počkejte, až se bandita vrátí kolem vás zpět, pak tiše pokračujte dopředu. Bičem se zachytněte za větev stromu, přeskočte propast, poté rozsedlinu a hra se uloží. Pokračujte vpřed, přeskočte druhou rozsedlinu, potom další, popojděte vpřed a před propastí se zastavte. Vlevo na skále vidíte balvan, který brání kládě spadnout dolů. Švihněte tudíž do tohoto balvanu bičem, tak kláda spadne a vy po ní přejděte na druhou stranu. Přejděte přes most a odbočte doprava, seskákejte k bednám a kryjte se. Na bednách je brokovnice, seberte ji (3), posbírejte i zdraví a všechnu munici, v malé bedně je další bonus, plakát se jménem Sebastian Hélios. Jakmile budete z protější strany napadeni bandity, musíte je všechny postřílet, jakmile se vám to podaří, spatříte z tunelu vycházet Raye a vy naskočíte do vlaku a tak jste mu o fous unikli.

EPIZODA V.

Jak se dalo očekávat po spatření závěru předcházející epizody, ocitáte se nyní v roli reverenda Raye. Vaším úkolem je nalézt Billyho a učinit tak spravedlnosti zadost. Nyní tedy budete muset na své další pouti zastřelit každého, kdo není hoden Boží milosti. Pokračujte tudíž po skalní římse vlevo dopředu, narazíte na prvního banditu, kterého bez milosti skolte. Přistavte si malou bedýnku před velkou bednu a přes ně si vyskákejte na další skalní římsu. Po ní se vydejte vpřed a tak dojdete ke vstupu do dolů. Vejděte do štoly a postřílejte bandity, pozor ať nevstoupíte do ohně, na zemi a na jedné z beden naleznete zdraví, v jiné bedně je munice a plakát se jménem Jan Borkowski, váš další bonus. Pokračujte štolou dopředu, tak narazíte na další vozíky. Postřílejte bandity a vlevo je vozík, který můžete před sebou tlačit, dokonce si do něj i vlézt a tak se krýt před střelami před vámi se nacházejících dalších banditů. Cestou tedy likvidujte bandity, sbírejte zdraví a munici, můžete si i vyměnit zbraň (3), tak si prostřílíte cestu až ke kolejnicím, stoupajícím nahoru. Jděte vpřed a dávejte si pozor, nahoře je bandita, který na vás spouští vozíky, před kterými si včas uskočte do stran mimo koleje. Jakmile k němu dojdete, „zaplaťte“ mu olovem z vašich zbraní, šťouchněte do vozíku a pokračujte vpřed. Na křižovatce kolejí skolte další bandity, kolejnice doprava vedou k propasti, takže odstraňte velkou bednu před vámi a vydejte se po kolejnicích vedoucích dopředu, hra se uloží. Zatlačte do vozíku a pokračujte vpřed, přijdete na další křižovatku kolejí. Jděte rovně, je to sice slepý tunel, ale na jeho konci naleznete za vozíkem bonus, tedy plakát se jménem Adam Jastrzebski, seberte ho a vraťte se zpět na křižovatku a pokračuje dál po kolejích, vedoucích z vašeho pohledu vlevo. Postřílejte bandity, posbírejte zdraví a munici, seberte i svazek dynamitových patron. Obejděte vozík, odstraňte bedny a pokračujte po kolejích dále, dávejte si však pozor, ze stropu padá kamení. Podlézejte spadlé důlní výztuhy, jděte vpřed, hra se uloží. Vydejte se po kolejích dopředu, je jedno po kterých budete na křižovatkách postupovat dále, neboť jsou souběžné, hlavně však likvidujte bandity a sbírejte munici a zdraví. Na konci potom vylezte po žebříku na skalní římsu, z ní na podestu a z té na další žebřík, po dalším žebříku až na horní římsu, před vámi zlikvidujte bandity. Nahoře odbočte do štoly vpravo, prostřílejte si cestu vpřed, na konci odbočte doprava a přeskákejte po fošnách na druhou stranu. Odstraňte balvan, mezeru přeskočte a po dalších žebřících lezte stále vzhůru. Vyjdete na druhé straně štoly, na křižovatce se dejte doleva, na konci je bedna s municí a další bonus, plakát se jménem Pawel Kopinski. Vraťte se, na křižovatce odbočte do štoly vlevo a dojděte až na její konec. Zabočte doprava a po skalní římse pokračujte vpřed, projděte přes fošny a po žebřících šplhejte výš. Pokračujte doprava, přeskočte malou mezeru a jděte vpřed, na konci odbočte do štoly vpravo. Nyní se musíte dostat po několika žebřících a římsách až úplně nahoru, zde zastřelte banditu a přeskákejte si až ke vchodu do štoly, odkud na vás tento pobuda střílel, zde odbočte doleva, popojděte vpřed a hra se opět uloží. Pokud byste se vydali cestou vpravo, dál se nedostanete, neboť vám cestu přehradí hořící strom, který byl zasažen bleskem, takže pokračujte dál cestou vlevo. Zastřelte banditu a odbočte doleva, kde vás osloví vůdce banditů Ned, nazývaný též Mor. Vydejte se po deskách za ním, ale byla to léčka, neboť desky vaši tíhu nevydrží a vy se propadnete dolů do jeskyně. Na jejím konci vylezte po několika žebřících až úplně nahoru, likvidujte přitom bandity, nahoře si přejděte opatrně po chatrných dřevěných lávkách až ke vchodu do štoly, do kterého vstupte0000007967_n07.jpg (144681 bytes) (obr.7). Popojděte vpřed, hra se uloží, do protějšího otvoru nevstupujte, ale odbočte doprava a vyjděte ven na volné prostranství. Rychle z malé bedýnky vpravo seberte munici a zdraví včetně dalšího bonusu, jímž je plakát se jménem Maciej Jamrozik, teprve potom postřílejte všechny bandity. Poté co je zlikvidujete, spatříte na druhé straně Billyho, jak naskakuje do vlaku, nyní máte 30 sekund na to, abyste vlak dohonili. Utíkejte tudíž po kolejnicích za vlakem, ale cestu vám zastoupí váš starý známý vůdce banditů Ned, alias Mor a vyzve vás k souboji. Stejný souboj jste již jednou podstoupili s Clydem, přesto vám ještě jednou celý postup popíši. Počkejte až zazní píšťalka lokomotivy, poté taste pistoli (střílet můžete až tehdy, pokud Ned vytáhne kolt jako první), posuňte vaši myš dolů, tak tasíte pistoli, potom ji pohněte nahoru a tím zaměříte Neda, teprve nyní můžete střílet. Zde opět platí, že se při souboji nemůžete pohybovat vpřed, ani vzad, ale můžete se vyklánět do stran (Q, či E) a tak uhýbat včas jeho střelám. Jakmile ho sejmete, umírající darebák vám prozradí, že jeho kumpáni přepadli vlak, který stojí opodál, tím tato epizoda končí.

EPIZODA VI.

Vydejte se tedy po kolejích dopředu k protějšímu východu z tunelu, na jeho konci narazíte na umírajícího muže, který vás ještě dříve než zemře požádá, abyste zlikvidovali bandity, kteří přepadli vlak. Pokračujte po kolejích dopředu, zastřelte bandity, stojící vám v cestě, doběhněte k poslednímu vagónu vlaku, kde znovu postřílejte několik darebáků. Od vagónů odbočte doleva, prostřílejte si cestu vpřed a odbočte doprava, dostali jste se tak zboku k vagónům, zde zlikvidujte opět několik banditů. Vyčistěte vagón vpravo, uvnitř vagónů vpravo je malá bedýnka a v ní další bonus, plakát se jménem Slawek Latos, seberte i munici. Vylezte ven a vejděte i do druhého vagónu, po likvidaci gaunerů seberte z bedýnky další bonus, kterým je plakát se jménem Lukasz Muszynski, poberte zdraví. Vyjděte ven, pozor na banditu na střeše vagónu, prostřílejte si cestu doleva soutěskou, pozor i na bandity, někteří házejí i zápalné výbušné láhve. Využívejte balvanů ke krytí, vyklánějte se (Q, E) a likvidujte další desperáty. O kousek dál na vás skutálejí bandité několik balvanů, rychle se ukryjte za skalku. Na konci zahněte do kopce doprava, hra se uloží, pokračujte sklaní soutěskou vpřed, tak se dostanete k vlaku, který vidíte dole pod vámi. Další skalní soutěskou pokračujte dále doprava, tak se dostanete k vlaku z druhé strany, na jednom vagónu je kulomet, z kterého střílí bandita. Skryjte se vlevo za skalkou a ve vhodnou chvíli volné prostranství přeběhněte, odbočte doprava a za neustálé likvidace banditů si prostřílejte cestu až k ostatním vagónům, postřílejte bandity a nastupte si do osobního vagónu. Projděte vlevo dveřmi do vagónu, postřílejte bandity uvnitř a prostřílejte si cestu přes několik dalších vagónů dopředu, za jedním vagónem se vám hra uloží. Vstupte do protějšího vagónu, zde slyšíte pekelnou palbu, další vagón před vámi je ten s kulometčíkem. Postřílejte několik pistolníků, vpravo otevřete bedýnku, seberte z ní munici a hlavně bonus, jímž je plakát se jménem Marek Pszczolkowski. Projděte dveřmi a sejměte kulometčíka, zalehněte za jeho kulometu postřílejte všechny bandity po levé straně, jsou i na okolních skalách. Kolem sebe máte dosti zdraví, které si můžete podle potřeby v přestávkách mezi střelbou včas doplňovat. Jakmile všechny bandity zlikvidujete, můžete si, pokud to chcete a potřebujete, po mrtvých banditech posbírat spousty zdraví, munice a lepších zbraní. Po zemi dojděte dopředu k osobnímu vagónu, do kterého si nastupte, uvnitř se setkáte s vojáky, kteří na vás sice vystřelí, ale vzápětí poznají, že jste přítel a omluví se vám. Jděte k důstojníkovi u protějších dveří, ten vás požádá, abyste jim pomohli odstranit barikádu, hra se uloží. Vezměte si z podlahy sud se střelným prachem, vyjděte z vagónu a jděte rovno mezi skaliska, odbočte k barikádě nahoru doprava, před barikádou soudek položte, odstupte si a střelte do něj, tak barikádu zlikvidujete včetně banditů. Takto uvolněnou cestou pokračujte vpřed, dojdete na dohled k vlaku, kde postřílejte bandity, kteří ho odtud ostřelují. Poté se vraťte zpět do vagónu, kde jste se setkali s vojáky, no toho se nyní už zmocnili bandité. Samozřejmě je postřílejte, totéž udělejte za dveřmi v dalším vagónu. Protějšími dveřmi ale dál neprojdete, ale umírající voják vám sdělí, že jsou z druhé strany zablokovány deskou. Seberte mrtvému vojákovi sniperku, vraťte se zpět až k vagónu s kulometem, k němu si přistavte bednu a vylezte na vagón. Jděte do rožku tohoto vagónu vlevo před vámi na konci, odtam vede doprava nahoru do kopce stezka, po které se vydejte, likvidujte bandity, o kousek dál se vás pokusí jeden darebák zabít balvanem, shozeným shora ze skály vlevo. Pokračujte dál, tak dorazíte k banditům, kryjícími se za bednami, zlikvidujte je. Z poslední bedničky vlevo před vámi seberte bonus, kterým je plakát s podobiznou Macieje Klokowskieho, seberte i zdraví. Stoupněte si na okraj hodně doprava a z vaší sniperky přes zaměřovací mód (pravé tlačítko myši) ustřelte prkno mezi hořícím nákladním vagónem a osobním vagónem, která na osobáku blokuje dveře0000007967_n08.jpg (85185 bytes) (obr.8). Poté se stejnou cestou vraťte zpět k vagónu s kulometem, přejděte přes něj na druhou stranu, seskočte dolů a vydejte se doprava k osobnímu vagónu, do kterého si nastupte. Procházejte vpřed přes další vagóny, nyní již poslední dveře otevřete. Projděte jimi a vylezte nahoru po žebříku, kde spatříte banditu, který jako rukojmí drží ženu. Nyní musíte jednat rychle, jak vás totiž spatří, shodí ženu z vašeho pohledu doprava, ta se sice zachytí za okraj vagónové střechy, ale dlouho na okraji viset nevydrží. Pokud držíte ještě v ruce sniperku, picněte ho přes zaměřovací mód a rychle utíkejte k ženě, jakmile spatříte u ní symbol dlaně, podejte jí ruku (F) a tak ji vytáhnete na střechu a zachráníte. Poté jděte dopředu a přeskočte si dolů na lokomotivu, jděte ke strojvůdci, od kterého se dozvíte, kudy prchnul dál vámi hledaný Billy. Nyní na vás už čeká závěrečný úkol této epizody, souboj s posledním banditou. Počkejte si, až dá strojvůdce znamení píšťalkou a můžete začít. Stejné souboje jste již prodělali s Clydem a Morem, takže jak máte postupovat, to znáte už určitě zpaměti, nebudu ho tedy znovu popisovat, zastřelením tohoto bastardka tato epizoda končí.

EPIZODA VII.

Ocitnete se znovu v kůži Billyho, musíte se dostat na ranč k Molly, je to cesta daleká, jste vysíleni a máte zmožený kotník, budete si muset tudíž sehnat nějakého koně. Vydejte se tudíž dopředu, nikam neodbočujte, tak dojdete k říčce, do které seskočte. Nechávejte se unášet jejím tokem, plavte (směr ovládáte kurzorovými klávesami) a držte se při skále vlevo, vyhýbejte se z vody trčícím skaliskům, ať se o ně neroztříštíte. Při první příležitosti vystupte doleva na souš, pokračujte doprava a na konci vlevo vstupte do druhé řeky. Znovu se držte levé strany, proplavte přes splav, poté plavte řekou dál tak dlouho, dokud před sebou nespatříte ve vodě oblý balvan a několik stromů vlevo, zde vystupte vlevo na břeh. Pokračujte doleva skalním údolím, bičem zabijte vlky, pokračujte vpřed a na konci si vylezte na pravý skalní výstupek. Otočte se doleva, bičem zabijte kobru na výstupku a teprve potom si na něj přeskočte, odtud se vytáhněte na další skalní výstupek vpravo. Seskočte dolů a vydejte se vpřed skalní soutěskou, hra se uloží. Pokračujte vpřed, jakmile uslyšíte vytí vlků, rychle se otočte a skolte je vaším bičem, jinou zbraň zatím nemáte. Údolíčkem pokračujte stále dopředu, tentokrát vás napadne zezadu celá tlupa vlků (opět na ně budete upozorněni jejich vytím), i je „polechtejte“ vaším bičem. Z vlky se zde zřejmě roztrhl pytel, neboť o kousek dál vás napadne další vlk-samotář, sekněte ho opět bičem. Jděte stále vpřed a jakmile dojdete k říčce, odbočte doleva a vydejte se k farmě, zkuste hlavním vchodem vejít dovnitř, ale farmář vás dovnitř nepustí a navíc vám vyhrožuje, že z vás udělá z brokovnice řešeto. Jděte tedy od hlavního vchodu doprava, zabočte vlevo, jděte až na konec, u protějšího plotu jsou polámané tyčky, přeskočte přes ně na louku a odbočte vlevo. Jděte dopředu, téměř u konce plotu je vlevo opět poškozený plot, přeskočte přes něj ke stáji, vlevo od stáje pak vidíte na farmáře. Schovejte se vlevo za plot, přikrčte se a nakukujte doprava (E), jakmile farmář bude stát čelem k protějšímu plotu, tichým krokem vyjděte dopředu a skrčeni se ukryjte před bednami. Poté co farmář odejde znovu k protějšímu plotu, vydejte se tichým krokem k domu a vlevo vstupte do dveří, projděte dalšími dveřmi. I v domě se chovejte tiše, choďte skrčeni, neboť farmář vás může zahlédnout i přes okno. Vystoupejte po schodišti do prvního poschodí, vstupte do prvních dveří, v prostředním šuplíku skříňky seberte bonus, jméno na plakátu je Przemek Marmul, v sousední místnosti za dveřmi naleznete pistoli, kterou samozřejmě seberte. Nyní se vraťte po schodišti dolů a u krbu seberte koňské sedlo, tiše vyjděte ven a tichým krokem pokud je farmář otočen čelem doprava k plotu projděte na druhou stranu až ke stáji (pokud vás farmář spatří, sedlo vám sebere a ukryje ho na jiné místo), kde odbočte vlevo a přistupte ke koni, tak ho osedláte. Nyní se ocitnete na koni, z kterého můžete kdykoliv sesednout, či znovu na něj nasednout (F), koně ovládáte všemi kurzorovými klávesami a jeho skok prodlužujete mezerníkem. Na koni vyjeďte ze stáje a zamiřte si to přes louku zadem ven, aby vás farmář nespatřil, pokud se tak stane, nic se neděje, míří tak „dobře“, že by netrefil ani stodolu. Pokračujte na koni doleva směrem k říčce, vlevo na jejím břehu je malá vyvýšenina, rozjeďte se s koněm proti ní a tak přeskočíte na druhou stranu (včas si pomozte mezerníkem), pokračujte vpřed a hra se uloží. Odtud pokračujte na koni dopředu tak dlouho, dokud vlevo za skalami nespatříte stoupat oblaka bílého kouře, zde z koně automaticky sesednete, neboť pro koně je cesta dál absolutně nemožná. Seskočte na malou plošinku pod vámi, na strom použijte bič, jakmile se zachytnete, zhoupněte se druhou plošinku. Stejným způsobem se zhoupněte na třetí, na čtvrtou si již s rozběhem přeskočte. Popojděte vpřed a odbočte vlevo, tak zjistíte, že kouř vychází z ohně nepřátelských indiánů, tiše se přibližte a bez milosti je zlikvidujte dříve, než se jim podaří odrovnat vás. Vlevo otevřete bednu, seberte z ní zdraví, kolt a plakát se jménem Mateusz Manes, váš další bonus. Mrtvým indiánům seberte brokovnice, nasedněte na jednoho z jejich koňů a upalujte po cestě nahoru vpravo do kopců, po chvíli se hra uloží. Cválejte dále, narazíte na několik dalších indiánů, ty postřílejte přímo z vašeho koně0000007967_n09.jpg (159159 bytes) (obr.9), poté sesedněte a posbírejte po zemi munici a zdraví, můžete si i vyměnit pušky, jejich mají více nábojů. Můžete také přesedlat na jejich čerstvě odpočinutého koně (všimněte si, že i kůň má vpravo nahoře u ikonky koňské hlavy ukazatel jeho životního zdraví a vitality), na něm ujíždějte dopředu, přejeďte přes kamenný most, který se za vámi zřítí. Odbočte doprava a pokračujte vpřed, na konci odbočte doprava a přes druhý kamenný most i s koněm přeskočte. Ujíždějte dopředu, po chvíli se hra sama uloží, cválejte vpřed, odbočte doleva a zastřelte indiána a seberte si u něj zdraví, též se podívejte, jestli v jeho pušce není více nábojů, než ve vaší, jestliže ano, vyměňte si ji (3) (toto dělejte po každém souboji s dalšími indiány, nebudu na to už dále upozorňovat). Nad vámi v dálce jsou další dva indiáni, přibližte si je (X) a zastřelte i je. Nyní vám budu popisovat cestu ve smyslu „mrtvý indián, dobrý indián“, zvláště když i oni touží po vašem skalpu, řadě soubojů se lze vyhnout, indiány lze totiž i když velice pracně obcházet, ale já volila přímé souboje, navíc tak najdete i hodně munice a zdraví, tak čeho se bát, navíc jste už přece velice zkušenými střelci. Údolíčkem pokračujte dopředu, pozor na to, že před vámi spadne balvan, včas koně zastavte. Teprve potom jeďte sál, odbočte vlevo a picněte indiána, další cestu vám ale zatarasí spadnuvší obrovský balvan. Sesednete tudíž z koně, po skalních výstupcích si vyskákejte až ke stromu, na něj použijte bič a vytáhněte se na něm až úplně nahoru, zde už čekají indiáni, rychle se kryjte a zlikvidujte je. Pokračujte vpřed, seběhněte z kopce dolů a připravte si bič na vlky (šetřete náboji), popojděte vpřed a hra se uloží. Jděte dopředu, uslyšíte známé vlčí zavytí, otočte se a vlky bičem zlikvidujte. Připravte si brokovnici, jděte dopředu, odbočte doleva, před vámi se ukrývá za skaliskem indián. Přibližte si ho (X) a tak ho lehce jednou ranou skolíte. Pokračujte dál po skalní římse kolem mrtvého indiána, pokračujte do kopce nahoru, narazíte na další indiány. Tiše se k ním přibližte a schovejte se za balvany, tak je lze, zvláště pokud jsou k vám otočeni zády skolit i bičem, jsou velice zvědaví a sami vám lezou do rány. Pokračujte dál, zabočte doleva, narazíte na hlouček indiánů u převráceného vozu, který očividně přepadli, i zde se kryjte, přesunujte se tiše, budou zmateni, neví kdo a odkud na ně střílí, tak je skutečně velice lehce postřílíte. Pokračujte dál do kopce, držte se vlevo, tak dojdete k vysokému skalnímu převisu, pod nímž je oblouk. Při dobrém krytí a měnění pozice lze lehce zlikvidovat jak ty dole, tak i ty nahoře, lze je sestřelit jediným přesným zásahem, pak padají dolů jak přezrálé hrušky ze stromu. Jděte až na konec, dole pod obloukem až na okraji propasti je spousta munice, zdraví, ale i další bonus, plakát se jménem Haris Orkin. Nyní se vraťte o kousek zpět, odbočte doleva a sbíhejte dolů z prudkého kopce, držte se stále levé strany, tak doběhnete k velkým kamenům, po kterých sklouzněte dolů, hra se uloží, jste a to velice oprávněně přesvědčeni, že jste již blízko u vašeho cíle. Pokračujte údolím dolů, vytí vás jako vždy upozorní na blížící se vlky, takže jim uštědřete lekci vaším bičem. Pokračujte stále dopředu, projděte pravou úžlabinou, po chvíli už před sebou spatříte vytouženou farmu, ale rychle k vašemu velkému zklamání zjistíte, že tato je velice pečlivě a obezřetně střežena. Hlavním vchodem se tudíž na farmu rozhodně nedostanete, neboť otec Molly Fergas má velice oblíbeného předáka jménem Chat, který se neustále točil kolem Molly, ale ta měla oči jen pro vás. To se ovšem nelíbilo ani otci, ani Chatovi, takže oba měli na vás velikou pifku. Jednou jste Molly s jejím souhlasem jen letmo políbili, Chat to však náhodou uviděl a ihned to letěl „vyzvonit“ jejímu otci. Ten se nesmírně rozčílil a přikázal Chatovi, aby vás okamžitě z ranče vyhodil, což tento samozřejmě s velikou radostí učinil. Teď když víte, o co se jedná, jistě jste pochopili, že vás na farmě nesmí spatřit ani jediné lidské oko, byť jen zdálky. Odbočte tedy už před velikým kopcem doleva, obejděte ho zprava a na konci odbočte k plotu farmy vpravo. Před plotem odbočte doleva a hra se uloží, popojděte vpřed a na konci plotu je v něm díra, před ní se schovejte do křoví, skrčte se a rozhlédněte se po okolí. Jakmile se nebudou kovbojové dívat směrem k vám, přeskočte díru v plotě a tiše se pližte vpřed, kde se ukryjte v dalším křoví. Stále v dřepu sledujte všechny kovboje a ve vhodný okamžik se pližte do křoví v rohu plotu, otočte se doprava a opět pozorujte skrčeni „cvrkot“ kolem vás. Jakmile budou kovbojové z dohledu, tichým krokem se vydejte k protějším bednám a rychle si po nich vyskákejte nahoru, kde proskočte doleva oknem na podlahu vlevo, hned se skrčte. Poté co kovboj dole pod vámi odejde doprava, tichým krokem se vydejte vpřed, držte se levé stěny, kryjte se za vším, co můžete a stále pozorujte dění dole pod vámi. Je-li vzduch čistý, popojděte tiše vpřed, zabočte doprava a nato na fošny vlevo, po dalších přejděte vpřed, na konci odbočte doprava, popojděte vpřed a tak se propadnete dolů ke koni, který se splaší a vykopne vrata. Rychle se schovejte za bedny, neboť přijdou dva kovbojové se podívat, co se děje, po chvilce dohadování však usoudí, že kůň je divoký a jinak se nic neděje. Jakmile odejdou pryč, tiše se vydejte otevřenými vraty, tady teď nikdo není. Naproti vám mírně vpravo je kadibudka, k ní si přistavte dvě malé bedýnky na sebe tak, abyste po nich mohli vyskákat na střechu kadibudky a když bude všude čisto, přeskočte z ní přes plot na druhou stranu a ihned se tiše vydejte doleva k bedně, vylezte na ní a přeskočte do ložnice. Projděte dveřmi vpravo, ale stále procházejte skrčeni, neboť by vás mohl někdo zahlédnout přes okno, vpravo u krbu je bedna a v ní plakát se jménem Michal Nowak, váš další bonus. Tiše skrčeni vyjděte ven, pohlídejte si kovboje vpravo, jakmile se vzdálí, pližte se ke kadibudce vlevo, kde se ukryjte ve křoví. Sledujte kovboje za vámi a jakmile odejde, pližte se od kadibudky vpřed doleva, před vámi na konci je kovboj, nyní ale musíte jednat rychle. Doplazte se až na konec, kde vyčkejte, až zmíněný kovboj odejde doprava, ihned se vydejte tiše též doprava, za vozem je další kovboj, tedy dříve než on vyjde před vůz, odbočte doprava na schody a vstupte do budovy, kde zůstaňte skrčeni vpravo od chodby, abyste sice nemohli být spatřeni, ale zároveň mohli nakukovat (Q) do této chodby. Po chvíli totiž vyjde do chodby zleva kovboj, jakmile odbočí doleva a půjde vpřed, vplazte se tiše doleva do místnosti a z šuplíku skříňky seberte bonus, plakát se jménem Marcin Zygadlo. Poté se tiše pližte za zmíněným kovbojem a na konci chodby se vydejte po schodištích až úplně nahoru. Zde odbočte doleva a pokuste se projít posledními dveřmi vpravo, tak se objeví Chat se dvěma nohsledy a vyzve vás na čestný pěstní souboj, ten kdo z něj vyjde vítězně, bude se moci ucházet o Molly. Samozřejmě, že tuto nabídku přijmete a pusťte se do souboje. Chat má před sebou malý ukazatel jeho síly, mlaťte tedy do něj střídavě pěstmi (pravé a levé tlačítko myši), moc toho nevydrží a jakmile zeslábne, ustoupí a ze dveří vpravo vyjde Molly. Velice se podivuje nad tím, proč riskujete život a vrátili jste se, když dobře víte, že s otcem není řeč a ona vám pomoci nemůže. Poté se ocitnete na dvorku s ní i Chatem přivolaným otcem Molly Fergasem, který vás chce odprásknout, jen úpěnlivé prosby Molly mu v tom zabrání, ale chce vás znovu nechat z farmy vyhodit. K tomu však již nedojde, neboť vpravo u hlavního vchodu do ranče se objeví Ray, který kolem sebe střílí na vše co se jen hýbe, jako smyslů zbavený, tak neslavně končí tato epizoda.

EPIZODA VIII.

Jste nyní opět v kůži Raye, který moc dobře ví, že jste ozbrojeni, ale podle stop poznal, že jste i zraněni a o to více nebezpečni, navíc kulháte, což vám ztěžuje útěk. Ocitli jste se asi tak v půlce cesty, kudy prchal Billy, samozřejmě že se vydáte dále po jeho stopách, lačníte po jeho krvi stejně tak, jako dravá šelma po své kořisti. Vydejte se dopředu, všude před vámi jsou po okolí i po stranách nahoře indiáni, buďte proto ve střehu, neboť útočí tiše, bez varování a to i zezadu. Pochvíli spatříte vlevo nahoře na skále prvního indiána na koni, je to jejich zvěd, takže vám je určitě jasné, že je na vás rychle upozorní a jste již netrpělivě očekáváni, neboť o vás vědí. Pokračujte dopředu až k propasti, kde odbočte doleva, po chvíli přejděte po skalní římse doprava, spatříte prchajícího Billa. Stoupejte dál nahoru strmou cestou doprava do kopce, nahoře odbočte doleva, zde již narazíte na první indiány, jsou nejen před vámi, ale i na obou stranách nahoře na skalách, postřílejte je z brokovnice, ty nahoře si přibližte zaměřovačem (X)0000007967_n10.jpg (119999 bytes) (obr.10) a skolte je také, neboť je stejně považujete za „Anděly smrti“, kteří nemají na světě co pohledávat. Popojděte vpřed, ze skály nahoře vpravo na vás indián svalí několik balvanů, picněte ho a pokračujte vpřed, před další propastí odbočte doleva. Buďte stále ve střehu, neboť okolní skály jsou plné krvelačných rudochů, toužících po vašem skalpu. Narazíte na poměrně silnou skupinu indiánů, pobijte ji, dávejte si pozor i na to, že někteří z nich útočí nečekaně i zezadu (i vy tak jako předtím Billy sbírejte po mrtvých zbraně, munici a zdraví). Jděte dopředu, před propastí odbočte vlevo, popojděte kousek vpřed a hra se uloží. Znovu budete napadeni indiány, pokračujte vpřed, shazují i nadále dolů balvany, včas se zastavte, nebo buďte připraveni uhnout, nezapomeňte ty na skalách preventivně likvidovat pomocí zaměřovacího módu (X). Před kamennou římsou, připomínající most či tunel, tak jako Billy odbočte před kopcem doprava, seběhněte dolů ze strmého kopce, na konci vlevo se sklouzněte níž po balvanech, pokračujte po stezce doleva, projděte skalní soutěskou a hra se uloží. Jděte dopředu, už dobře známé vytí vás upozorní na přítomnost vlků, rychle se otočte a nakrmte je olovem. Po chvíli cesty budete napadeni vlky i zepředu, postřílejte i je a pokračujte stále vpřed, odbočte do soutěsky vpravo, tak se setkáte s několika texaskými rangery, od kterých se dozvíte, že Fergasova farma byla napadena zloději dobytka, že chtějí farmáři pomoci, takže by uvítali vaši pomoc. Následujte je tedy, tak společně doběhnete k farmě, vběhněte branou na prostranství před farmou a pusťte se do likvidace zlodějů, rangeři vás vydatně a s chutí podpoří, sundejte i jezdce z koní, rangeři však jednoho koně zastřelí. Poté co prostranství vyčistíte, rangeři se shromáždí kolem hlavního vchodu do budovy, vy se dejte doleva kolem farmy k zadnímu vchodu, zde oddělejte zbytek zlodějů, vstupte po schůdcích vpravo k zadnímu vchodu do farmy a dveře vykopněte (C). Rangeři čekají jen na tento váš počin, vykopnou dveře od předního vchodu a zajistí Molly a jejího otce. Projděte chodbou a na jejím konci vyběhněte po schodišti až úplně nahoru, zde odbočte vlevo a na konci vejděte do dveří vpravo, ocitli jste se v pokoji Molly. Ze šuplíku skříňky vlevo od postele seberte bonus, plakát se jménem Marcin Piaskewicz, oknem vyskočte na stříšku, spatříte Billyho, jak prchá dole pod vámi doleva do stáje. Seskočte ze stříšky dolů a vběhněte za ním do stáje, její část před vámi už hoří, postřílejte několik nepřátel před vámi, proběhněte ven, jen pozor ať vás nezasáhne některý z padajících trámků. Venku picněte několik dalších nepřátel, spatříte opět Billyho, jak prchá dál kukuřičným polem. Vyběhněte za ním, hra se uloží, utíkejte dopředu, proběhněte před vámi vlevo kolem modrých barelů mezerou v plotě, zabočte do další mezery vpravo a vběhněte do kukuřičného pole. Utíkejte vpřed mírně doleva, na konci pole si ta namiřte na cestu, kde uvidíte Billyho, jak naskočil na jednoho koně u dvou banditů a ujíždí dál po cestě. Utíkejte k banditům, rychle je postřílejte, ze země seberte bonus, plakát se jménem Piotr Prokop, naskočte na zbylého koně a ujíždějte za Billym. Je to divoká a nebezpečná jízda, navíc se vám během ní ukazuje etapově časový limit, každý z nich musíte dodržet, jinak Billyho nedohoníte. Pokud se vám to podaří, dojedete na koni k mostu, kde najdete stát koně, kterého zřejmě Billy uštval, nebo zjistil, že při útěku před vámi udělal kolečko a vrátil se do blízkosti farmy z druhé strany. Slezte z koně a rozhlédněte se, Billy je vlevo nahoře na skále v rozsedlině, ze které na vás střílí, přibližte si ho přes zaměřovací mód (X) a picněte ho z brokovnice. Uslyšíte výkřik a Billy ze skály zmizne, takže jste přesvědčeni, že vaše dílo pomsty je dokonáno. Nyní se musíte vrátit na farmu a zjistit, co se tam děje. Nemusíte se vracet, ale nasedněte na koně a opatrně přejeďte přes lávku před vámi, vjeďte na farmu, kde z koně seskočte. Vejděte dovnitř a vydejte se do hlavní místnosti, kde před vaším odjezdem rangeři zajistili Molly a jejího otce, zjistíte rychle, že jste pěkně naletěli na vás políčenou past. Domnělí rangeři jsou ve skutečnosti praví bandité, kteří šli také po Billovi a vás pro jejich záměr zneužili, teď se chystají zabít vás. Budete vyzváni na nerovný souboj s bratry Mc Lydesovými0000007967_n11.jpg (113441 bytes) (obr.11), tedy vy sám proti dvěma. Systém soubojů znáte, jen pro osvěžení připomenu, že musíte počkat na signál k zahájení souboje, pohybem myši dozadu tasit, pohybem myši dopředu zamířit a levým tlačítkem myši střílet, pohybovat vpřed a vzad se nemůžete, pouze uhýbat do stran jejich střelám (Q a E), jsou sice dva, ale zastřelit je věru není nikterak těžké. Poté co je pošlete na onen svět, od Mollynina otce Fergase se dozvíte, že skuteční bandité, kteří jsou pravými zloději dobytka jeho dceru Molly unesli a požádá vás, abyste jeho dceru vyrvali z jejich spárů. Nečekejte a vyrazte ke koni, na kterém jste sem přijeli, nasedněte na něj a ujíždějte zpět přes most, za ním odbočte doprava a jedinou možnou cestou ujíždějte s větrem o závod vpřed. Banditů stojících vám v cestě si nevšímejte, nezdržujte se s nimi, neboť opět vás tlačí, i když nijak našponovaný, časový limit. Jakmile dojedete na konec, už jen můžete nečinně přihlížet tomu, jak bandité plavou s Molly na voru po řece dál, vzbudí se ve vás „červ pochybností“ o Billyho vině, zde však epizoda již končí.

EPIZODA IX.

Nyní v této epizodě se budete pohybovat opět jako Billy, je to sice divné, ale je to tak. Poté, co vás Ray domněle zastřelil, spadli jste do řeky, odkud vás vytáhl spřátelený indián jménem Tichá Voda a odnesl vás do jeho stanu, kde vás ošetřil a vyléčil. K vaší veliké lítosti jste však ztratili řetízek s přívěskem, dárek od vaší matky, který vás měl chránit před zlobou a neštěstím. Poté co se proberete ve stanu, nejdříve, ať na to nezapomenete, otevřete bednu, na níž je bílý pytel, tak získáte bonus, plakát na jméno Przemek Kawecki. Vyjděte ze stanu a jděte k indiánovi, o vašem přívěsku sice nic neví, ale pořádá vás, abyste pro něj ulovili tři zajíce. No co naplat, zachránil vám život, tak jeho přání splnit musíte. Obdržíte od něj luk a šípy, sedněte si na jeho koně a vyjeďte ven průsekem vlevo od stanu. Nyní vám mohu poradit jen to, že zajíci se nacházejí na mýtinách, schovávají se v keřích a vyplašit je může jen dupot vašeho koně. Přesné místo kde právě jsou nezjistíte jinak, než že budete sledovat váš kompas, na jehož obvodu jsou červené terčíky, ty představují lokace, kde se právě zajíci nacházejí. Musíte tedy jet tak, abyste červený terčík dostali do středu kompasu, potom jste na místě, kde se zajíc vyskytuje. Poté, co ho vyplašíte, vyběhne z křoví, v tu chvíli stiskněte pravé tlačítko myši, zajíce jednak zaměříte a jednak zpomalíte čas, jakmile červený kurzor zamíříte na ušáka, levým tlačítkem vystřelte šíp. Pokud jste ho trefili, slezte z koně a zajíce seberte, jestli ne, seberte alespoň šíp. Stejným způsobem vyhledávejte místa s dalšími zajíci, zřejmě budete muset několikrát i přebrodit řeku, neboť nalézt a střelit z luku zajíce, vyžaduje hodně trpělivosti. Jakmile tedy zastřelíte a seberete třetího zajíce, vydejte se zpět ke stanu Tiché vody, věřím že jste se pěkně v terénu při lovů zajíců zamotali, vodítkem pro úspěšný návrat vám bude poslední červený terčík na vašem kompasu, který musíte dostat do středu, navíc již zdálky vás na správné místo upozorní hustý stoupající kouř. Jakmile tedy dojedete zpět ke stanu, zjistíte že Tichá Voda usnul u ohně a ten se rozlezl na celé okolí. Rychle slezte z koně, nyní máte 120 sekund na to, abyste oheň uhasili, uchopte vědro před vámi a pravou stranou proběhněte kolem ohně k řece, vstupte do ní, tak se vědro automaticky naplní, utíkejte zpět k ohni, kde vědro vylijte, je dobré začít zleva. Vraťte se znovu k řece, stejným způsobem naberte vodu a opět ji vylijte na oheň. To dělejte tak dlouho, dokud oheň zcela neuhasíte (mně stačila tři vědra). Jakmile se vám podaří oheň uhasit, Tichá Voda vám dá několik rad, jak odolávat vaším nepřátelům. Dostanete od něj další úkol, najít Orlí Horu, vyšplhat se po ní nahoru a získat z hnízda orlí pírko, abyste byť jen náhodou posvátného orla nezranili, či probůh nezabili, musíte zde odložit luk a šípy. Místo toho jste dostali nazpět váš bič, nyní si tedy znovu naskočte na koně a vydejte se přes paseku, kudy jste se hnali pro zajíce, na rozcestí odbočte vpravo a poté co dojedete k břehu, pokračujte po jejím pravém břehu vpřed (jinak vás opět povede s jistotou váš kompas). Cválejte stále po pravém břehu, jakmile spatříte vlevo za řekou vysokou horu (a červený terčík vašeho kompasu se dostane téměř do středu), přebroďte se i s koněm doleva přes řeku na druhou stranu, odbočte doleva a koně vyveďte na souš (červený terčík kompasu musí být přesně v jeho středu), kde z něj sesedněte. Vyskočte si na skalní plošinu před vámi, z ní na druhou vpravo, po skalní římse jděte stále vpřed, vytahujte se výš přes další skalní výstupky. Tak dojdete až do míst, kde skalní římsa končí, zde na strom nad vámi použijte bič, vytáhněte se na něm výš, zhoupněte se a přeskočte si zavěšeni na biči na vyšší skalní plošinu. Po dalších skalních plošinkách se vytahujte stále výš, na jedné z nich bičem zabijte kobru, otočte se a zachytněte se bičem za větev stromu, opět se vytáhněte, zhoupněte se a přeneste se na vyšší plošinu. Zabočte doleva, vyskočte na plošinu, z ní doleva na vyšší, po dalších plošinkách se vytahujte stále výš. Dál pokračujte po skalní římse, před vámi spadne jedna její část, přeskočte vzniklou mezeru a rychle si přeskakujte vpřed, neboť pod vámi se budou bortit další části římsy0000007967_n12.jpg (120462 bytes) (obr.12). Z poslední části římsy použijte na strom bič, prolétne kolem vás orel, ožeňte se po něm, ale ublížit mu nesmíte, zhoupněte se na biči a přeskočte na protější římsu, pokračujte vpřed a bičem zabijte další kobru. Po několika skalních výstupcích se vytáhněte nahoru, doleva se dostanete k dalšímu stromu, použijte na něj bič a vytáhněte se výš. Otočte se do protisměru, vytáhněte se nahoru, otočte se a na strom opět použijte bič. Otočte se a přeskočte na plošinu, můžete mít pocit, že se vracíte zpět, ale není tomu tak, je to zcela jiná plošina než ta, na které jste před chvílí stáli a po ní pokračujte dál. Přeskákejte mezery mezi dalšími výstupky, na konci vstupte do jeskyňky vlevo, uvnitř bičem zabijte kobru a ze země seberte bonus, plakát se jménem Pawel Zawodny, je velice špatně vidět. Vraťte se zpět, odbočte doprava a po výstupcích si přeskákejte zpět, po dalších před vámi se vytahujte stále výš, na posledním se otočte, bičem se zachytněte za strom a přehoupněte se dál. Přeskočte na plošinu a odbočte doleva do tunelu a projděte jím. Na jeho konci odbočte doprava, po plošinkách a výstupcích postupujte vpřed, na poslední plošině v keříku je bonus, plakát a na něm jméno Jakub Sikora. Odbočte doprava a projděte tunelem až na konec, zde odbočte vlevo, přeskakujte dále, vytahujte se výše, tam vás opět napadne orel. Z posledního výstupku odbočte doleva, přeskákejte dále, vytáhněte se výše, bičem se zachytněte za strom a zhoupněte se naproti. Po plošinách si vyskákejte výš, pokračujte vpřed po úzké skalní římse, rychle si přeskákejte přes mezery dopředu, neboť římsa se rozpadá, na strom z poslední pevné části použijte bič, zhoupněte se vpřed a bičem zabijte kobru. Nyní se postupně vytahujte až nahoru, nenechejte se oklamat, nejste na vrcholku hory, ale dál už cesta nevede, rozhlédněte se a spatříte hledané orlí hnízdo. Tady na vás orel útočí jako zběsilý, odhánějte ho rukama a z hnízda seberte jedno pírko, nyní ho tedy musíte donést zpět Tiché Vodě. Naštěstí se nemusíte vracet zpět dolů stejnou cestou, po které jste sem přišli, pod hnízdem dole jsou plošinky, po nich seskakujte stále níž, kde je výškový rozdíl příliš veliký, používejte na stromy bič, ale ne pro postup výš, nýbrž pro bezpečný sestup dolů. Jakmile se ocitnete až dole, jděte ke svému koni, nasedněte na něj a stejnou cestou, po které jste sem přijeli (to vám snad nemusím popisovat, pokud jste přece jenom zapomněli, odkud jste přijeli, sledujte váš kompas) se vracejte ke stanu Tiché Vody. Zde ale na vás čeká velké zklamání, Tichou Vodu zajali známí bandité a před vašima očima ho zastřelí a vás si vezmou do zajetí.

EPIZODA X.

Nyní budete pokračovat dále za Raye, takže vyrazte na koni dolů z kopce, projeďte skalní úžlabinou, na jejím konci spatříte vlevo dole tábor po zuby ozbrojených banditů. Popojeďte na koni vpřed a křížem krážem sestupujte opatrně dolů, ať se nezabijete i s koněm. Dole odbočte doleva, zleva kolem ohrady cválejte dopředu, bandity likvidujte z koně jenom pokud vám stojí v cestě, nebo vás bezprostředně ohrožují, pokračujte vpřed zleva kolem stojícího vozu, projeďte mezerou v ohradě. Před vámi za jízdy sejměte kulometčíka, zalehněte za jeho kulomet a tak lehce zlikvidujete bandity po celém okolí. Po mrtvých zbude hodně munice, zdraví i lepších zbraní, takže si vyberte co potřebujete. Poté co okolí vyčistíte, vstupte do malého domečku před vámi, ve skříňce vlevo před vámi seberte bonus, plakát se jménem Marcin Sobanski. Na stole je zdraví, ve vedlejší místnosti další, v šuplíku je i rychlopalná pistole. Vyjděte z domečku ven a vstupte do nyní již otevřených dveří od stáje, sejměte banditu a rychle si naskočte na osedlaného a čerstvého koně, vyjeďte na něm druhou stranou ven a začněte pronásledovat kočár, ve kterém je unášena Molly. Kočár sice nemůžete dohonit, ale sledujte ho z co nejkratší vzdálenosti, ať ho neztratíte z očí a hlavně ať se vám nespouští časový limit, ten se ukazuje tehdy, pokud vám kočár zmizí z dohledu. Pokud se tak stane, můžete trap koně zrychlit (klávesa Caps Lock), je si dávejte pozor, ať koně neuštvete k smrti (ikonka hlavy koně vpravo nahoře). Z kočáru po vás házejí bandité výbušné bomby, tak pozor ať do nějakého výbuchu nevjedete, občas se za kočár přidají i bandité na koních, i ti po vás střílejí, likvidujte je z pušky za jízdy přímo z vašeho koně. Tak projedete pod bortícím se mostem, budete muset přebrodit řeku, projeďte pod dalším mostem a dostanete se až ke skalnímu převisu, kde bandité odstřelí skály a znemožní vám další přímý postup. Objeďte tedy způsobený zával stezkou doprava, hra se uloží, poté cválejte stále dopředu. Na konci odbočte doleva, na koni sjeďte srázný kopec (koně musíte přibrzďovat klávesou dozadu-default S), dole pokračujte vpřed a likvidujte několik dalších před vámi ujíždějících banditů na koních, po chvíli odbočte do ohrady vlevo. Vyjeďte na koni nahoru, před vámi picněte přes zaměřovací mód zdálky kulometčíka, opět můžete použít k likvidaci banditů jeho kulomet, ale tady to zrovna moc vhodné není, neboť bandité jsou rozlezlí po celém okolí. Proto raději slezte z koně, dobře se kryjte a zlikvidujte darebáky z vašich ručních zbraní. Jakmile bude vzduch čistý, vstupte do domku, zde postřílejte zbytek se zde schovávajících banditů, vlevo před vámi je ve skříňce puška a bonus, plakát se jménem Rafal Stasiak. Pokud jste postupovali podle mého návodu, potom tento bonus je váš třicátý a tak budete uvědomění o tom, že se vám zpřístupnila možnost hrát hru na obtížnost „Very hard“. Z domku přes dvoje dveře vyjděte ven na druhou stranu, spatříte ujíždějící kočár s unesenou Molly, poté budete muset podstoupit souboj s padouchem jménem TY Stewart, vysvětlovat vám jak si v souboji počínat bych už po tolika vámi vyhraných soubojích považovala za „zbytečné nošení dříví do lesa“, takže se ho zbavte a tak tuto epizodu zakončíte.

EPIZODA XI.

Nyní se nacházíte opět v roli Billyho, ocitnete se ve stáji uvázáni u kůlu a váš „milující“ otčím Juarez se z vás snaží vymlátit vše, co víte o matčině medailonku, který je klíčem k nalezení zlatého pokladu, popřípadě zda něco nevíte o pokladu samotném. Dovede vám ukázat ztýranou Molly, ale ani tak z vás nemůže vymlátit něco, o čem nemáte ani potuchy. Poté vás sice bandité pustí na svobodu, ale vyhrožují vám, že Molly zabijí, pokud se do večera nevrátíte zpět i se zlatým pokladem. Jakmile se ocitnete na svobodě, vydejte se na koni ke hřbitovu, už zdálky ho poznáte podle vztyčeného velikého kříže. Před hřbitovem slezte z koně a vejděte na hřbitov, kde si promluvte s malých chlapcem (F), požádá vás, abyste pochovali jeho otce, zato vám potom prý dá 100 pesso. Jakmile ale jeho přání splníte, dozvíte se, že ale peníze nemá, zato vám ale dá klíček od dveří kostelíku. Jděte úhlopříčně přes hřbitov doprava na druhou stranu, je tam bonus, plakát s jménem Maciej Stelmaszczyk, vraťte se zpět, nasedněte na vašeho koně a jeďte ke kostelíku, je to ten druhý vysoký kříž viděný zdálky, před kostelíkem slezte z koně a projděte dveřmi dovnitř. V bedýnce je další bonus, plakát a na něm jméno Slawek Strumecki, poté vejděte do obloukovitého otvoru ve zdi, vlevo projděte ven druhými dveřmi, před vámi spatříte tři hroby. Přistupte k tomu vlevo, pronesete zaříkávací modlitbu, totéž udělejte u prostředního hrobu a nakonec přistupte k pravému, prohlédněte si jeho kříž (F), tak spatříte balvan, pod nímž je vchod do podzemí0000007967_n13.jpg (131864 bytes) (obr.13), tedy ke zlatému pokladu. Sejděte dopředu a zkuste tento balvan odvalit (F), ale neuspějete. Poté se vám ukáže automaticky prohlídka celého okolí, na jednom skalním výstupku spatříte kulatý balvan, k němu se tedy musíte dostat. Vraťte se zpět ke kostelu, vlevo od něj po balvanech vylezte nahoru, odtud si přeskočte na zvýšenou terasu kostelíku. Stoupněte si na vyvrácené dveře, vytáhněte se nahoru na střechu kostela. Přeskočte si na protější kopec a obcházejte dál skaliska zleva, odbočte doprava a na strom použijte bič, na něm se zhoupněte na druhou stranu. Po římse jděte doprava, odbočte vpravo, na konci vlevo se znovu bičem zachytněte za strom a přehoupněte se na něm na druhou stranu. Pokračujte vpřed, vytáhněte se na skalní výstupek, o kousek dál na druhý, za ním odbočte vlevo a po třech kamenných výstupcích si přeskákejte vpřed. Posledního výstupku použijte bič na strom a přehoupněte se na druhou stranu, projděte až na konec, obraťte se do protisměru a po vyšší stezce se dostanete ke skalnímu výstupku, na strom vlevo použijte bič a zhoupněte se na něm. Jakmile se přiblížíte zavěšeni na biči k hledanému kulatému balvanu, klikněte na mezerník, tak zůstanete stát na místě, kde stál kulatý balvan, který se teď ale díky vám zřítil dolů do údolí a narazil na balvan, který o kus posunul a tak vám zpřístupnil otvor v zemi, který je vchodem do podzemní jeskyně. Nemusíte se vracet a trmácet se stejnou cestou zpět, jednoduše se opatrně spouštějte dopředu po stezkách až dolů a vydejte se k otvoru, který se otevřel pod kamennou koulí odstrčeným balvanem, tím tato epizoda končí.

EPIZODA XII.

Teď se tedy nalézáte v jeskyni, plné nebezpečných překážek a nástrah, snad ze všeho nejhorší jsou malí otravní jedovatí pavouci, kteří se nacházejí téměř na každém kroku a jejichž kousnutí vás silně zraňuje. Budu se snažit vás na ně upozorňovat, abyste je mohli zlikvidovat vaším bičem (jinou zbraň tady k dispozici nemáte), ale berte na vědomí, že hra generuje jejich výskyt pokaždé jinak a navíc jsou v tmavém prostředí jeskyně velice špatně viditelní a mnohdy je spatříte teprve tehdy, až vás už počnou kousat do noh, mějte proto váš bič v neustálé pohotovosti, vyplácí se to. Pokračujte tedy opatrně dopředu, zlikvidujte bičem první pavouky, na protějším okraji se zachytněte bičem za krápník a zhoupněte se na druhou stranu.Vydejte se vpřed, teď narazíte na velikou a početnou skupinu pavouků, vypráskejte je vaším bičem, jakmile se jich zbavíte, pokračujte vpřed a přeskočte si s rozběhem přes mezeru v podlaze na druhou stranu, jděte dopředu až na rozcestí chodeb. Před chodbou vlevo je na zemi zdraví, ale také bonus se jménem Piotr Sztequik, dál ovšem pokračujte chodbou vpravo, vstupte do ní a hra se uloží. Touto chodbou se dostanete až do rozsáhlé krápníkové haly, zde skočte do vody a plavte k protějšímu ostrůvku, obeplavte ho a vystupte si na něj, je na něm bedýnka s bonusem, tedy plakátem na jméno Pawel Selinger, seberte ho. Skočte do vody a plavte tak dlouho, dokud vás nezačne unášet vodní proud podzemní říčky, musíte se držet stále pravé stěny, jinak se zabijete. Buďte ve střehu, jakmile uslyšíte hukot vodopádu, v němž byste rovněž přišli o život, vystupte si doprava na pevnou zem. Projděte krátkou chodbou a pokračujte doprava po schodech nahoru, přeskočte přes mezeru ve schodišti a pokračujte po schodech výš. Nahoře si vyskočte na skalní výstupek, z něj doleva na bednu a vytáhněte se nahoru, po kamenné římse pokračujte doprava, na konci seskočte dolů a bičem rychle pobijte pavouky. Ocitli jste se před mostem s kamennou dlažbou, před vámi jsou bílé a černé kachličce. Nyní si tedy musíte po nich přeskákat na druhou stranu, problém je ovšem v tom, že můžete přeskakovat pouze po bílých dlaždicích, neboť pokud přeskočíte na černou, sklouznete se a spadnete do propasti, což je samozřejmě vaše neodvratná smrt, zde si raději hru ukládejte (F5) a znovu zpětně nahrávejte (F8) po každém úspěšném přeskoku, je to skutečně poměrně těžké, neboť je nutné přeskakovat dál s malým rozběhem a vzdálenosti se stejně tak jako délka skoku velice těžce odhadují. Seskočte si tedy na bílou dlaždici před vámi, z ní úhlopříčně na bílou vlevo vpředu, z ní na další bílou před vámi, opět na bílou před vámi, z ní na bílou doprava, poté na bílou doleva a z ní na poslední bílou před vámi, odtud si už přeskočte vpřed na most se sloupy0000007967_n14.jpg (87644 bytes) (obr.14). Pokračujte dopředu, zde nastává jiný problém, seshora na vás budou padat obrovské kulaté balvany, které vás mohou rozmáčknout jako štěnici. Lze tomu ale předejít tak, že při postupu vpřed se dívejte nahoru na strop a ne dopředu, tak včas spatříte, jak se počne zmíněný balvan uvolňovat, v tu chvíli o kousek couvněte a tak spadnuvší balvan vám neublíží. Takto se tudíž bezpečně dostanete až na druhou stranu, kde si přeskákejte po kamenných sloupech ve tvaru válců až na konec, zde se hra sama uloží. Pře vámi se otevřou vrata a za nimi už spatříte vámi tolik hledaný a vytoužený zlatý poklad, tolik zlata pohromadě jste snad ještě v životě neviděli. Kromě zlata vás už zde očekává i váš otčím se svými kumpány a je přesvědčený o vaší zradě, navíc jste i pro něj nepohodlným nálezcem zlatého pokladu, takže vám vyhrožuje, že vás nyní zabije stejně tak, jako zabil i vaši matku. Nečekejte až se mu to podaří, neboť nastane palba jak na vojenských manévrech, rychle vběhněte do protější uličky a tam už budete v bezpečí. Zatáhněte za páku před vámi, tak vysunete trámek, na který se vytáhněte, opět zatáhněte za páku a vytáhněte se na další trámek. To opakujte tak dlouho, až se po trámcích dostanete k další horní chodbě, do které si přeskočte. Utíkejte v ní dopředu, zabočte doprava a spletitými štolami doběhněte až na konec, kde vám pomocnou ruku podá reverend Ray a vytáhne vás ze štoly, zde epizoda končí.

EPIZODA XIII.

Jak se dalo očekávat, pokračujete dál v roli reverenda Raye. Zastřelte banditu před vámi a jděte vpřed, zabočte doprava a poté vlevo, sejměte další darebáky. Za neustálé likvidace banditů pokračujte pořád vpřed, cestu vám nemusím popisovat, neboť je stejná, kudy jste minule prchali jako Billy, navíc vám ji ukazuje stálý výskyt vás napadajících banditů. O kousek dál si dejte pozor na soudek se střelným prachem, který bandité odpálí, pak si prostřílejte cestu až na konec, další soudek s prachem, který na vás bandité spustí, zdálky odstřelte a teprve poté vstupte do chodby, kde nejdříve pobijte pár darebáků. Vpravo na posledním sudu je bonus, plakát a na něm jméno Adam Tutaj, poté jděte doleva a po trámcích, po kterých jste před chvílí prchali nahoru za Billyho, si nyní vy opatrně seskákejte dolů. Zastřelte bandity a vejděte do místnosti se zlatým pokladem, postřílejte bandity dole. Poté vyběhněte po šikmé rampě nahoru a prostřílejte si cestu až na její konec. Zde se kryjte za sloupem a likvidujte bandity na druhé straně, jako posledního si nechejte Juareze. Má před sebou červený ukazatel jeho zdraví, takže buďte stále skrytí za sloupem a dělejte to, co on. Vyklánějte se vpravo (E) a krmte ho olovem z vaší brokovnice, jakmile ho zeslabíte natolik, že uzná že jste silnější, navíc jste ho i silně zranili, vezme do zaječí, když před tím vám ještě sdělí, že živou Molly vymění pouze za zlatý poklad.

EPIZODA XIV.

Na voze krytém plachtou přijedete až k sídlu banditů, kteří se domnívají, že jim přivážíte zlatý poklad. Jakmile odkryjete plachtu, naskočte na vůz, neboť tam máte místo zlata kulomet, zalehněte za něj a likvidujte bandity před vámi, po stranách i na střeše. Zřejmě zcela se vám dvůr z kulometu nepodaří, neboť někteří bandité se dostanou po hradbách až nad hlavní bránu, kam na ně otočit kulomet nemůžete a odtud hodí na váš vůz zápalnou láhev, takže vůz začne hořet, rychle opusťte kulomet a seskočte z vozu na zem, ať neuhoříte. V další likvidaci pokračujte tedy z vašich ručních zbraní, dobře se kryjte, využívejte zaměřovací i zpomalovací mód, obejděte celý dům dokola a stále likvidujte darebáky, je jich jako much a stále se vynořují noví, hra je totiž znovu generuje i do míst, která už jste od šmejdů jednou vyčistili. Po mrtvých zůstává spousta munice i zdraví, takže i v tomto boji proti tak obrovské přesile a navíc při zvolení vhodné taktiky byste neměli podlehnout. Jakmile se tudíž banditů zbavíte (počítejte ovšem s tím, že sem tam se ještě může nějaký objevit), jděte k pravé zdi a ve třetí malé místnosti za rohem je bedna s dalším bonusem, na plakátě spatříte jméno Waldek Kaminski. Poté na zadní zdi vylezte nahoru na hradby po posledním žebříku, odbočte vlevo a jděte až nad hlavní bránu, kde je umístěno dělo. Z tohoto děla vystřelte na hlavní vrata protější budovy, slezte zpět a prostřílejte si cestu až k otvoru, vzniklým po rozstřelení vrat. Vstupte dovnitř, vlevo na skříňce je zdraví, vyběhněte po schodech nahoru, zkuste vstoupit do protějších dveří, hra se uloží. Poté dveřmi projděte, postřílejte bandity na ochoze a po bednách seskákejte dolů na malý dvorek, odkud postřílejte všechny bandity před vámi i ty, co se znovu objevili nahoře na ochoze. Jakmile se vám to podaří, otevřou se dole dveře a z nich vyrazí opět několik banditů, postřílejte je, nato vstupte do chodby a projděte dál prvními dveřmi vlevo, hra se znovu uloží. Sejměte banditu dole pod schody, seběhněte po nich dolů a odbočte vlevo. Prostřílejte si cestu až na konec chodby, otevřete poslední dveře vlevo a z truhlice seberte bonus, plakát nesoucí jméno Wojtek Pszczolkowski. Vraťte se na chodbu a seběhněte doleva dolů po schodech, prostřílejte si cestu až úplně dolů, zde se setkáte s vůdcem banditů, tedy s Tomem Mansonem. Přechází z jedné místnosti do druhé, takže střelit ho není jednoduché a honit ho též nemůžete, jakmile vás spatří, vystřelí po vás a uteče. Stoupněte si do chodby tak, abyste mohli nakukovat jak do místnosti vpravo, tak i vlevo, z kterých přebíhá z jedné do druhé. Poté se přesuňte třeba nejdřív doleva, nakoukněte za roh (Q), tak vás on nevidí a pokud tam je, vystřelte na něj, tak uteče do druhé místnosti. Přesuňte se tedy doprava, nakoukněte za roh (E), opět vás nevidí a znovu na něj vystřelte0000007967_n15.jpg (110510 bytes) (obr.15). Má před sebou červený ukazatel jeho zdraví, jakmile tento postup několikrát po sobě úspěšně zopakujete, natáhne paprče. Jděte k němu a seberte mu klíče od cely, ve které je uvězněna Molly, nejdříve však ještě prohlédněte chodbu, ze které jste stříleli, o kousek dál za vašimi zády je malý výklenek a v něm bedna s dalším bonusem, plakát se jménem Konrad Zagorwicz. Poté projděte modrými dveřmi, přes malý dvorek druhými (od těch máte nyní klíče), tak se setkáte s Molly, přivázanou ke kůlu. Nad vámi se otevře strop, nyní postřílejte všechny bandity, kteří se nahoře budou objevovat a střílet dolů po vás. Jakmile postřílíte všechny tyto zabijáky, objeví se sám Juarez a začne po vás dolů házet směrem k Molly dynamitové patrony. Ty musíte rozstřelit ve vzduchu ještě dříve, než dopadnou na zem, kde vybuchnou a zabily by Molly. Zde se mi nejlépe osvědčila brokovnice, její střely mají poměrně veliký rozptyl, takže dynamitovou patronu lze bez velkých problémů včas trefit. Poté, co Juarez pozná marnost svého počínání (nebo že by mu snad došly dynamitové patrony?), hodí dolů zapálenou petrolejovou lampu, takže dole začne hořet, co bude dál, to se dozvíte už v následující poslední epizodě.

EPIZODA XV.

Už je tedy očividně zřejmé, že celou hru ukončíte, až na malou výjimku, v roli Billyho. Vydejte se po cestě vpřed, promluvte si s malým chlapcem, jehož otce jste mu pomohli nedávno pohřbít. Od něj obdržíte jako dar luk a šípy a dozvíte se od něj, že to byla Juarezova banda, která zastřelila jeho otce. Jděte tedy vpřed, tak se dostanete na dohled pevnosti banditů, spatříte, že výbuch zničil část zdi na levé straně pevnosti. Jděte tedy k otvoru ve zdi, způsobenému výbuchem, vytáhněte se dvakrát nahoru, tak se ocitnete na hradbách pevnosti. Nyní máte přesně 210 sekund na to, abyste postříleli bandity a uhasili oheň ve vězení, kde se nacházejí Ray s Molly. V nejkratší cestě k vodě vám však překáží dřevěná hradba, utíkejte tedy po hradbách na druhou stranu, z luku likvidujte jen ty bandity, kteří vás přímo ohrožují, musíte oběhnout téměř celé hradby, abyste se dostali k dělu a za ním k nahoře doleva vyčnívajícímu trámku. Na něj použijte bič, rozhoupejte se a použijte před obrovským sudem mezerník, tak sud s vodou vylijete a uhasíte oheň ve vězení. Nyní tedy máte dostatek času, abyste se porozhlédli po okolí. Mrtvým banditům poberte zbraně, teď tudíž pokud byste ještě narazili na dalšího, jste již ozbrojeni i střelným zbraněmi, takže likvidovat případného adepta na smet je již mnohem jednodušší. Seskočte, nebo slezte po žebříku dolů, jděte k hlavní bráně, od ní doprava a odbočte vlevo, ve třetí malé místnosti vpravo naleznete bedýnku a v ní bonus, další plakát se jménem Andrej Zacharewicz. Poté se vraťte a naproti hlavní bráně je vchod do budovy, projděte jím a na konci malého dvorku vstupte do protějších dveří. Tak se setkáte s Juarezem, který vás bude přemlouvat, abyste vstoupili do jeho bandy, což samozřejmě striktně odmítnete. Vyzve vás tedy na souboj s pistolemi, dá vám ale pistoli s pouhými třemi náboji. Čekejte na signál, taste a střílejte, jak, to už jsem vám popsala několikrát, takže už to snad vysvětlovat nemusím. Pokud budete rychlí, lze ho skolit první ranou, zřejmě zásah jenom předstírá, jak bohužel zjistíte až později0000007967_n16.jpg (118346 bytes) (obr.16). Vejděte do chodby, ze které Juarez vyšel a pokračujte dál prvními dveřmi vlevo, vstupte do sklepa. Odbočte doleva, picněte banditu, za prvními dveřmi vlevo je v místnosti bedýnka a v ní poslední, tedy čtyřicátý plakát se jménem Piotr Wojtas. Vyjděte zpět, pokračujte doleva a prostřílejte si cestu po několika schodištích až úplně dolů, kde projděte dveřmi doprava, přejděte malý dvorek a vstupte do protějších dveří, tak se setkáte s Rayem a s Molly. Náhle se však ve dveřích objeví Juarez a vystřelí na Raye, ten padá k zemi. Juarez chce zastřelit vás, ale došly mu náboje, vyzve vás tudíž na pěstní souboj, který samozřejmě přijmete. Jak bojovat pěstmi jsem vám už též několikrát popsala, doufám že si to pamatujete, nebudu se dál s tím už zabývat. Poté uslyšíte modlitbu umírajícího Raye a uvidíte sebe, tedy Billyho, jak se objímáte s Molly, ne , ještě není konec. Juarez se probere a zákeřně se k vám zezadu přibližuje s dlouhým nožem, aby vás zapíchl jak sele. V té chvíli se proberete jako Ray z agónie a musíte Juareze picnout, jakmile se tedy ocitnete v reále, potáhněte bez prodlení myš dozadu, postrčte ji dopředu, zaměřte kurzor na Juareze a vystřelte, byl to Rayův poslední výstřel, ale i čin v jeho životě. Potom už si jen shlédněte závěrečnou animaci a nad hrobem Raye, kde stojíte společně s Molly, hra končí. Tentokráte ani nespatříte závěrečné titulky, jistě jste už sami přišli na to, proč. Pokud ne, pak vám prozradím, že na všech plakátech, tedy bonusech, které jste posbírali (musíte jich mít 40), nebyli vyobrazeni žádní zločinci, ale muži, kteří mají „na svědomí“ jediný hřích, tedy vytvoření této docela napínavé a vydařené hry a vám byli postupně tímto zcela nápaditým a originálním způsobem představováni už během hry.